Kontakt

Zapraszamy do do kontaktu poprzez formularz lub tradycyjnie
  Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sitek Rafał prowadzący działalność gospodarczą Usługi Stolarskie Sitek Rafał z siedzibą w 44-348 Skrzyszow , przy ulicy Przedszkolnej 7

  2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: rafalsitek@op.pl, lub listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień zawartych umów, otrzymanych i składanych zamówień na podstawie i zgodnie art. 6 ust 1 pkt b RODO oraz w celu wystawienia i eksploatacji faktur , na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c. Podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży – faktur jest wymogiem ustawowym.

  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria Prawna, Biuro Rachunkowe Dagmara Kania z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 Ordynacji podatkowej i mogą być przetwarzane do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO